خاستگاه تئاتر نوین

خاستگاه تئاتر نوین سیدعلی نصر (۱۲۷۳-۱۳۴۰) نمایشنامه‌نویس، کارگردان، بازیگر و مرد سیاست بود که او را پدر تئاتر ایران می‌خوانند. او از اولین بنیادگزاران نهادهای تئاتری و هنرپیشگی بود که تئاتر ملی (با همکاری محقق‌الدوله، ۱۲۹۰)، کمدی ایران

ادامه ›
آسیابان آزاداندیش، ترجمۀ رامین اعلایی، پنیر و کرم‌ها، کارلو گینزبورگ، ابوذر فتاحی‌زاده, محمدجواد عبدالهی

اعترافات آسیابان گمنام

اعترافات آسیابان گمنام در سال 1583، در مونته‌رئاله، قصبۀ مرتفع کوچکی در فریولی، در 25کیلومتری شمال پوردنونه در شمال‌شرق ایتالیا، کشیشی محلیْ آسیابانی به نام مِنوکیو را به ارائۀ توضیح در محکمۀ تفتیش‌عقاید محکوم کرد. او به کفرگویی

ادامه ›
گفت‌وگو با هوشنگ اتحاد

گفت‌وگو با هوشنگ اتحاد | حرف نو | قسمت سوم

گفت‌وگو با هوشنگ اتحاد دیدار با نویسندۀ «چهره‌های موسیقی ایران معاصر» در قسمت سوم به دیدارِ هوشنگ اتحاد، پژوهشگر، رفته‌ایم. هوشنگ اتحاد در این گفت‌وگو، که نقاشی پرترۀ وی به قلم استاد حسین محجوبی نیز در آن دیده

ادامه ›