نقد نو

جادوگری که می‌نویسد

یک سال پیش احمد آلتان در نامه‌ای از درون زندان استانبول با ارجاع به یکی از مشهورترین رمان‌های خود، «هرگز دیگر جهان را نخواهم دید»، خطاب به زندانبانانش نوشت: «شما می‌توانید مرا زندانی کنید اما نمی‌توانید مرا در...
بیشتر بخوانید
رسانه‌های اجتماعی و تاریخ

نیل فرگسن، یکی از مشهورترین مورخان جهان، باور دارد بسیاری از همکارانش در بررسی تاریخ قربانی نگرشی هستند که از آن با عنوان «مرد مست» یا «پایۀ چراغ» یاد می‌شود. دیدگاهی که در طی آن آدمی به جست‌وجوی حقیقت...
بیشتر بخوانید
پرواز با بال‌هایِ خسته

تجربۀ زیسته پشتوانۀ اصلی داستان‌نویسی موفق است. برخی از تجارب زیستی در سایۀ شغلی خاص و مسائل حرفه‌ای که حول آن شکل می‌گیرند به دست می‌آیند و منجر به آفرینش محیط داستانی متمایزی می‌شوند که...
بیشتر بخوانید
مرگ در مواجهه

«درواقع هرچه بیشتر دربارهٔ مرگ فکر کنی، معجزهٔ زندگی در نظرت بزرگتر جلوه می‌کند. تأمل در مرگ، تجلیل از زندگی است.» اولین چیزی که از این کتاب مرا به خود جذب کرد، تصویری از شوالیهٔ مرگ بود در نقاشی سالوادور دالی...
بیشتر بخوانید

خبر نو

عنصرهای اندیشه

چاپ ششم «ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه» منتشر شد. | عنصرهای اندیشه | افراد کم‌اطلاع غالباً تصور می‌کنند که تفکر خلاقانه و تفکر نقادانه با یکدیگر تضاد دارند؛ تصور می‌کنند که اولی مبتنی بر نیروهای غیر عقلانی...
ادامهٔ مطلب
ایدئولوژی پیراندللویی

«دفترهای سرافینو گوبیو فیلمبردار سینما» منتشر شد. | ایدئولوژی پیراندللویی | این رمان نقدی‌ست بر صنعتی و ماشینی شدن جامعه و صنعت سینما. پیراندللو در این رمان تقابل تکنولوژی و انسان، سینما و تئاتر، هنر...
ادامهٔ مطلب
خالی از آرزو

«چنان ناکام که خالی از آرزو» منتشر شد. | خالی از آرزو | «چنان ناکام که خالی از آرزو» نه قضاوتی‌ست، نه یادبودی برای مادری، نه تصویری به کمال که نویسنده، و خواننده، بتوانند پس از به پایان رساندنش نفس راحتی بکشند، بلکه...
ادامهٔ مطلب