نقد نو

با جاودانگی

انسان موجودی است که بودگی خود را در جاودانگی جستجو می‌کند این تمایل همیشگی به ابدیت در بشر از ابتدای تاریخ تا به امروز بوده. شاید آرزوی جاودانگی از طمع و آزی باشد که دائماً به آنها چنگ انداخته و هر قدر بیشتر...
بیشتر بخوانید
نه دربارۀ مرگ، دربارۀ زندگی

«همه می‌میرند» نه درباره مرگ، بلکه درباره زندگی است؛ بی تلاشی برای پیراستن یا فروکاستن آن. رِژین، بازیگری شیدا و شیفته حیات و حرکت، در تکاپویی پیوسته‌ است تا به وسیله هنر خود از همتایانش فراتر رود و با...
بیشتر بخوانید
مرگ در پیش رو

همه می‌میرند... شاید این روزها بیش از همیشه به این واقعیت نزدیکیم که همه می‌میرند. مرگ در یک‌قدمی ماست و نَفَس به نفَس تعقیبمان می‌کند. درست در همین روزهاست که هر چیز ساده‌ای در گذشته خواستنی و ارزشمند...
بیشتر بخوانید
گلوله‌های اخبار

«امروز من پاک هستم. از سال ۲۰۱۰ من کاملاً بدون اخبار زندگی کرده‌ام و می‌توانم اثرات این آزادی را به طور دست اوّل بفهمم و احساس کنم و گزارش دهم: بهبود کیفیّت زندگی، تفکر شفاف‌تر، بینش باارزش‌تر و زمان بسیار بیش‌تر...
بیشتر بخوانید

خبر نو

فهمیدن و درمان‌کردن

چاپ پانزدهم «تحلیل رفتار متقابل» منتشر شد! | کتابی برای فهمیدن، درمان‌کردن، درمان‌شدن | این کتاب یکی از کتاب‌های همگانی جلسات خصوصی و گروه‌درمانی است برای درمان اختلالات روانی و هیجانی و شخصیتی. کارآمدیِ...
ادامهٔ مطلب
همدردی با درد

چاپ دوم «فلسفۀ درد» منتشر شد! | همدردی با درد | درد چیزی اجتناب‌ناپذیر است. درد پدیده‌ای‌ست که ناگزیر در زندگی هر فردی هست و خواهد بود. درد پدیده‌ای‌ست تک‌وجهی. دردی که از برخورد چاقو...
ادامهٔ مطلب
از شیطان و شیزوفرنی

ویراست دوم چاپ بیست‌وپنجم «مرشد و مارگریتا» منتشر شد! | از شیطان و شیزوفرنی | اگر شیزوفرنی مانند یک ویروس سرایت کند چه؟ «می‌دانم که هر دو از نوعی بیماری روانی رنج می‌بریم که احتمالاً از من به تو سرایت...
ادامهٔ مطلب