نقد نو

درمانی بر یک درمان

ویتگنشتاین هدف خود را از تأسیس فلسفه‌اش رویكرد درمانی در گستره فلسفه می‌خواند و از روی اتفاق كار فلسفی خود را با روانكاوی مقایسه می‌كند. او مشكل عمده فلسفه پیش از خود را كاربرد نابجای زبان می‌نامد و درصدد ارائه...
بیشتر بخوانید
از زبان تا زبان

اعتبار اصلی نوآم چامسکی، فیسلوفی سوسیالیستی که نود سالگی را پشت سر گذاشته اما همچنان می‌نویسد و سخنرانی می‌کند، به‌خاطر نقش بی‌بدیل او در زبان‌شناسی مدرن است. وضعیت رشتۀ زبان‌شناسی در جهان پس...
بیشتر بخوانید
به دست آوردن؛ از دست دادن

باور نمی‌کنم؛ اندوهی چنین عمیق را... انگار خاکستری شده‌ام. پلک هایم سنگین است، فکر کنم دارد گریه ام می گیرد. گاه آرامم، گاه بی‌قرار. بااحساس گناه، خشم و نفرت؛ چرا با من چنین کردی؟ چرا رهایم کردی؟ تنها شده‌ام، تنهای...
بیشتر بخوانید
اندیشه‌های نابِ...

تاریخ فلسفه حکایت از این دارد که از قضا اغلب اندیشه‌های ناب محصول تفکر اندیشمندانِ ظاهراً ناباب (!) بوده است، متفکرانی که همساز و همسو با عرف زمانۀ خویش نبوده‌اند و هر کدام نیز به نحوی تاوان...
بیشتر بخوانید

خبر نو

داستان‌های کوچکِ زنانِ بزرگ

«زنانی که جهان را بهتر کردند» منتشر شد! | داستان‌های کوچکِ زنانِ بزرگ | تاریخ سرشار از داستان‌های زنانی است که بر موانع و مشکلات غلبه کرده‌اند، توقعات جامعه را نادیده گرفته‌اند و کلیشه‌ها را شکستند. متأسفانه تا به امروز...
ادامهٔ مطلب
کاش شاملو...

کتاب من بامدادم سرانجام مجموعه‌ای است از مقالاتی دربارۀ جهان شعری احمد شاملو با گردآوری سعید پورعظیمی؛ یا چنانکه هم او بر جلد کتاب آورده به «خواستاری»اش. در کتاب مقالات متعددی می‌خوانید از کسانی که...
ادامهٔ مطلب
سفر به اعماقِ خود

چاپ ششم «دلهره‌های کودکی» منتشر شد! | سفر به اعماقِ خود | آلیس میلر، از آن دسته نویسندگان و محققانی است که نمی‌توانید به‌راحتی از کنار آثارش بگذرید. نویسنده‌ای که بحث‌های گسترده و بسیاری پیرامون آثارش...
ادامهٔ مطلب