کارلو روولی، فیزیک کوانتوم، اندکی ساده‌تر

فیزیک کوانتوم، اندکی ساده‌تر

فیزیک کوانتوم، اندکی ساده‌تر خیلی از ما مشتاق بوده‌ایم کسی با زبان ساده نسبیت اینشتین و فیزیک کوانتوم را برایمان توضیح دهد، اما احتمالاً به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. کارلو روولی، یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدان‌های زندۀ معاصر، با نوشتن کتاب

ادامه ›

فیزیک دلچسب می‌شود

فیزیک دلچسب می‌شود به سراغ هرکدام از ایرانیان فرهیخته و تحصیل‌کردۀ دیپلمه که برویم، یکی از شکایت‌های رایجشان نالیدن از فیزیک و ریاضیات دوران دبیرستان است؛ می‌نالند که آن‌همه فیزیک جدید و حساب دیفرانسیل و انتگرال خوانده‌اند اما

ادامه ›

ماهیت اجتماعیِ معرفت…

ماهیت اجتماعیِ معرفت… نیومی اورسکیز مؤلف کتاب «چرا به علم اعتماد کنیم؟» استاد تاریخ و فلسفۀ علم و استاد علوم زمین دانشگاه هاروارد و یکی از پیشاهنگان بحث نقشِ علم در اجتماع و مسألۀ تغییر اقلیم بر اثر

ادامه ›

مواجهه با معماهای کامران وفا

مواجهه با معماهای کامران وفا   کامران وفا، نویسندۀ ایرانی امریکایی این کتاب، متولد ۱۳۳۹ در تهران است و در مقام استاد ریاضی و فلسفۀ طبیعی دانشگاه هاروارد فعالیت می‌کند. او که در سال ۲۰۰۸ برندۀ مدال دیراک

ادامه ›

چرا به علم اعتماد کنیم؟

چرا به علم اعتماد کنیم؟   پاسخ به بسیاری از پرسش‌هایی که پیرامون پایداری و ثبات مسائل مختلف مطرح می‌شوند نیازمند پژوهش از زوایای گوناگون علمی است. دانشمندان بسیاری دربارۀ خطرات ناشی از تغییر اقلیم و بحران‌های زیست‌محیطی

ادامه ›