کارلو روولی، فیزیک کوانتوم، اندکی ساده‌تر

فیزیک کوانتوم، اندکی ساده‌تر

فیزیک کوانتوم، اندکی ساده‌تر خیلی از ما مشتاق بوده‌ایم کسی با زبان ساده نسبیت اینشتین و فیزیک کوانتوم را برایمان توضیح دهد، اما احتمالاً به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. کارلو روولی، یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدان‌های زندۀ معاصر، با نوشتن کتاب

ادامه ›

پشت صحنۀ جهان

پشت صحنۀ جهان   به چه چیزی علاقه دارید؟ اقتصاد، سیاست، فلسفه، جامعه‌شناسی، علم، رفتار سازمانی، تاریخ، فرماسونری، مدیریت، اینترنت، بحث‌های شیرین خاک‌برسری، دوران باستان، دورۀ معاصر، قرون وسطی، مدرنیته، ادبیات، شبکه‌های اجتماعی یا چه؟ به همۀ این‌ها

ادامه ›

قدرت‌های جهان مطبوعات

قدرت‌های جهان مطبوعات اثر مارتین واکر با ترجمه‌ی محمد قائد ویلیام شرمن[2] –فرمانده نظامی در زمان جنگ‌های داخلی قرن نوزدهم امریکا- زمانی گفته بود اگر امکانش را داشت تک‌تک خبرنگاران دنیا را سربه‌نیست می‌کرد اگرچه یقین داشت خبرش

ادامه ›

حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت جنگ بزرگ یا جنگ اول یا «جنگی برای پایان‌دادن به همۀ‌ جنگ‌ها»، منجر به فروپاشی امپراتوری‌های بزرگ و ظهور کشورهای جدید و ترسیم دوبارۀ مرزهای دنیای مدرن انجامید و بذرهای جنگ دوم جهانی و فجایع

ادامه ›