پایان یک رؤیا

پایان یک رؤیا   «پیش از ما آلمان در خواب بود با ما به حرکت درمی‌آید با ما پیش می‌رود در پایان حق پیروز خواهد شد و ما برحقیم.» این جملات را آدولف هیتلر در یکی از سخنرانی‌هایش،

ادامه ›

حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت جنگ بزرگ یا جنگ اول یا «جنگی برای پایان‌دادن به همۀ‌ جنگ‌ها»، منجر به فروپاشی امپراتوری‌های بزرگ و ظهور کشورهای جدید و ترسیم دوبارۀ مرزهای دنیای مدرن انجامید و بذرهای جنگ دوم جهانی و فجایع

ادامه ›