فیزیک دلچسب می‌شود

فیزیک دلچسب می‌شود به سراغ هرکدام از ایرانیان فرهیخته و تحصیل‌کردۀ دیپلمه که برویم، یکی از شکایت‌های رایجشان نالیدن از فیزیک و ریاضیات دوران دبیرستان است؛ می‌نالند که آن‌همه فیزیک جدید و حساب دیفرانسیل و انتگرال خوانده‌اند اما

ادامه ›