عصر ابرماشین‌ها

مهرداد کولاب

عصر ابرماشین‌ها

ما در آغاز ورود به عصری جدید قرار داریم، عصری که در آن بسیاری از تصورات بشر از جهان آینده به واقعیت می‌پیوندد و هوش مصنوعی مفهوم جنگ، جنایت، عدالت، اشتغال، جامعه و حتی حس انسان‌بودن ما را دچار دگردیسی می‌کند.

به‌راستی هم هوش مصنوعی، بیش‌ از هر فناوری دیگری، قادر است انقلابی در بنیان‌های فکری ما بر پا کند، انقلابی عظیم که آینده را می‌کاود و می‌کوشد به اساسی‌ترین سؤالات عصر حاضر پاسخ دهد. «زندگی ۳/۰: انسان‌بودن در عصر هوش مصنوعی»، از این منظر، کتابی است دربارۀ این انقلاب.

مکس تگمارک در کتاب «زندگی ۳/۰: انسان‌بودن در عصر هوش مصنوعی» زندگی در این جهان را به سه مرحلۀ تکاملی تقسیم می‌کند. او دستیابی انسان به ماشین ابرهوشمند را مرحلۀ سوم زندگی می‌داند. به‌عقیدۀ تگمارک، فناوری هوش مصنوعی به‌‌سرعت در حال پیشرفت است و محققان به‌‌زودی خواهند توانست ماشینی خلق کنند که از انسان باهو‌ش‌تر باشد.

اما مسألۀ مهم این است که آیا تولید چنین ماشینی امکان دارد سعادت ابدی انسان را تأمین و تضمین کند؟ با خواندن کتاب «زندگی ۳/۰: انسان‌بودن در عصر هوش مصنوعی» با چند مورد از ماشین‌های ابرهوشمند احتمالی در آینده آشنا می‌شوید و درمی‌یابید که محققان هوش مصنوعی، برای مهار کردن ابرهوشی که خودشان خلق خواهند کرد، با چه مسائل بغرنجی مواجه خواهند بود.

مهرداد کولاب