ایوبِ دنیای مدرن

رمان «ایوب» نوشتۀ یوزف روت به دو بخش با شانزده فصل تقسیم شده و این‌گونه آغاز می‌شود: «سال‌ها پیش در چوخنوف مردی زندگی می‌کرد به نام مندل سینگر.» داستان از حدود سال ۱۸۸۵، قبل از جنگ روسیه و

بشنوید ›