زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم

آیا کنفرانس صلح پاریس، زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم بود؟ جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ به پایان رسید و بی‌شمار تلفات جانی و مالی برای بسیاری از کشورهای اروپایی درگیر در جنگ برجای گذاشت، اما با این حال

بشنوید ›