گفت‌وگو با محمود حدادی

گفت‌وگو با محمود حدادی | حرف نو | قسمت سی‌‌ودوم

گفت‌وگو با محمود حدادی

قسمت سی‌ودوم «حرفِ نو» منتشر شد.

حرف‌ِ نو، مجله فرهنگی – تصویری «نشر نو»، در ماه دو بار و روزهای دوشنبه پخش می‌شود.

قسمت سی‌ودوم از فصل هشتم «حرف‌ِ نو» شامل چهار بخش و گفت‌وگو با محمود حدادی، مترجم کتاب «سفر دریایی با دُن کیشوت»، است.

حرف‌ِ نو، دریچه‌ای به گفت‌وگو دربارۀ کتاب و اندیشه‌ورزی است.

لطفاً #حرف_نو را به همۀ علاقه‌مندان #کتاب و دوستدارانِ #نشر_نو معرفی کنید.