گفت‌وگو با محمدرضا جعفری

گفت‌وگو با محمدرضا جعفری | حرف نو | قسمت نوزدهم

گفت‌وگو با محمدرضا جعفری و محمد شریفی

قسمت نوزدهم  «حرفِ نو» منتشر شد.

«حرف ِ نو»، مجله فرهنگی – تصویری «نشر نو»، در ماه دو بار و روزهای دوشنبه پخش می شود.

قسمت نوزدهم از فصل پنجم «حرف ِ نو»، شامل هفت بخش است.

«حرف ِ نو»، دریچه‌ای به گفت‌وگو دربارۀ کتاب و اندیشه‌ورزی است.

لطفاً #حرف_نو را به همۀ علاقه‌مندان #کتاب و دوستدارانِ #نشر_نو معرفی کنید.