گفت‌وگو با سعید کلاتی

گفت‌وگو با سعید کلاتی | حرف نو | قسمت سیزدهم

گفت‌وگو با سعید کلاتی

قسمت سیزدهم «حرفِ نو» منتشر شد.

«حرف ِ نو»، مجله فرهنگی – تصویری «نشر نو»، در ماه دو بار و روزهای دوشنبه پخش می شود.

قسمت سیزدهم از فصل چهارم «حرف ِ نو»، شامل چهار بخش تازه ها و دیدار و گزارش و پیشنهاد کتاب است. «

«حرف ِ نو»، دریچه ای به گفت وگو دربارۀ کتاب و اندیشه ورزی است.

لطفاً #حرف_نو را به همۀ علاقه مندان #کتاب و دوستدارانِ #نشر_نو معرفی کنید.