حرف نو | قسمت دوم | گفت‌وگو با میثم محمدامینی

گفت‌وگو با میثم محمدامینی | حرف نو | قسمت دوم

گفت‌وگو با میثم محمدامینی گفت‌وگو با میثم محمدامینی، مترجم، دربارۀ آثارش و پروژۀ کتابخانۀ فلسفۀ زندگی. حرف نو، مجله فرهنگی نشرنو، دریچه‌ای به گفت‌وگو دربارۀ کتاب و اندیشه‌ورزی است. لطفاً حرف‌نو را به همۀ علاقه مندان کتاب و

ادامه ›