آه، اسکندر… | اپیزود یکم

آه، اسکندر…   آه، اسکندر… رادیو نو، اپیزود یکم در این اپیزود به گذشته‌ای رفته‌ایم که اکنون ماست. سم‌ضربه‌ها و چکاچاک شمشیرهایش به گوشمان می‌رسد. به گذشته‌ای رفته‌ایم که نمی‌گذرد. «[…] و تمامت خلق را که مانده بودند

ادامه ›