گربه‌ها -- گربه‌ها در ادبیات -- گربه‌ها در هنر -- اساطیر