علوم پیچیدگی (فلسفهٔ علم، ژنتیک، ریاضیات، فیزیک، کامپیوتر، هوش مصنوعی)