شرح غزل‌های حافظ (چهار جلدی)

دکتر حسینعلی هروی (با کوشش دکتر عنایت‌الله مجیدی و دکتر زهرا شادمان)