داستان‌های ایتالیایی -- قرن ۲۰ م جنگ جهانی دوم، ۱۹۴۵-۱۹۳۹ م. -- ایتالیا -- نهضت‌های مقاومت -- داستان