مثلِ برق، مثلِ باد

داستان، سلوک است و شعر، جهش. داستان آهسته است و پیوسته و شعر یک‌باره است و ناگهان. داستان رهرو می‌خواهد و شعر مجنون. داستان معاشقه‌ای است به بلندایِ یلدا و شعر بوسه‌ای است دزدانه در پیدا و پنهانِ

بشنوید ›

گفتگو با ابوالفضل الله‌دادی

گفتگوی زنده با مؤلفان و مترجمان مهمان دهم «لایو نو»: ابوالفضل الله‌دادی مجری: ندا نوری ابوالفضل الله‌دادی دانش‌آموختهٔ زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی است. از ابوالفضل الله‌دادی تا کنون کتاب‌های متعددی در زمینهٔ ادبیات و

بشنوید ›