گفت‌وگو با محمد همتی | حرف نو | قسمت هفتم

گفت‌وگو با محمد همتی

 

قسمت هفتم «حرف ِ نو» منتشر شد.

«نشر نو» هر دو هفته یکبار «دوشنبه ها» با یک مجله فرهنگی – تصویری با شما مخاطبان گرامی به گفت وگو می نشیند. در هر شماره از «حرف نو»، که حدود 10 دقیقه است، به دیدار یکی از مولفان یا مترجمان مان می رویم و با آنها گفت و گو می کنیم. «حرف نو» دریچه ای به گفت وگو دربارۀ کتاب و اندیشه ورزی است. لطفاً #حرف_نو را به همۀ علاقمندان #کتاب و دوستداران #نشرنو معرفی کنید.