گفت‌وگو با ستاره مینوفر

گفت‌وگو با ستاره مینوفر | حرف نو | قسمت بیست‌وسوم

گفت‌وگو با ستاره مینوفر

قسمت بیست‌و‌سوم «حرفِ نو» منتشر شد.

«حرف ِ نو»، مجله فرهنگی – تصویری «نشر نو»، در ماه دو بار و روزهای دوشنبه پخش می شود

قسمت بیست‌وسوم از فصل ششم «حرف ِ نو»، شامل چهار بخش است.

«حرف ِ نو»، دریچه ای به گفت وگو دربارۀ کتاب و اندیشه‌ورزی است.

لطفاً #حرف_نو را به همۀ علاقه مندان #کتاب و دوستدارانِ #نشر_نو معرفی کنید.