گفت‌وگو با جواد حیدری

گفت‌وگو با جواد حیدری | حرف نو | قسمت بیست‌و‌دوم

گفت‌وگو با جواد حیدری

قسمت بیست‌و‌دوم «حرفِ نو» منتشر شد.

«حرف ِ نو»، مجله فرهنگی – تصویری «نشر نو»، در ماه دو بار و روزهای دوشنبه پخش می شود.

قسمت بیست ودوم از فصل ششم «حرف ِ نو»، شامل چهار بخش است.

«حرف ِ نو»، دریچه ای به گفت وگو دربارۀ کتاب و اندیشه ورزی است.

لطفاً #حرف_نو را به همۀ علاقه مندان #کتاب و دوستدارانِ #نشر_نو معرفی کنید.