گفت‌وگو با ابوالفضل الله‌دادی

گفت‌وگو با ابوالفضل الله‌دادی | حرف نو | قسمت سی‌‌ویکم

گفت‌وگو با ابوالفضل الله‌دادی

قسمت سی‌ویکم «حرفِ نو» منتشر شد.

حرف‌ِ نو، مجله فرهنگی – تصویری «نشر نو»، در ماه دو بار و روزهای دوشنبه پخش می‌شود.

قسمت سی‌ویکم از فصل هشتم «حرف‌ِ نو» شامل چهار بخش و گفت‌وگو با ابوالفضل الله‌دادی، مترجم کتاب «روستای محوشده»، است.

حرف‌ِ نو، دریچه‌ای به گفت‌وگو دربارۀ کتاب و اندیشه‌ورزی است.

لطفاً #حرف_نو را به همۀ علاقه‌مندان #کتاب و دوستدارانِ #نشر_نو معرفی کنید.