فصل دوم، اپیزود ششم | مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری

مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری
[پاسخ هانا آرِنت دربارهٔ نقدها به آیشمان در اورشلیم]
فصل دوم، قسمت ششم

مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری مقالهٔ مفصل و تاریخیِ هانا آرنت است در پاسخ به امواجِ انتقادات و نیز بدگویی‌ها دربارهٔ کتاب مشهورش آیشمان در اورشلیم. آرنت در این مقاله پرسش‌های بیشتری طرح می‌کند و به هر کدام پاسخ می‌دهد: مرز «مسئولیت شخصی» و «مسئولیت حقوقی» کجاست؟ افرادی که با حکومت‌های توتالیتر و خودکامه همکاری می‌کنند چه توجیهی برای خود دارند؟ شرّ چگونه مبتذل و پیش‌پاافتاده می‌شود؟ چه چیز باعث می‌شود که دیگر شهروندان به تبعیض و سرکوب نه بگویند و بدل به پیچ و مهرهٔ ماشین حکومت توتالیتر نشوند؟

□ نویسنده: هانا آرنت | مدیر هنری و گوینده: نگین کیانفر | صداگذار: حامد کیان | تهیه‌کننده: نشرنو