یادداشت‌هایی از خانۀ مردگان | فیودور داستایفسکی | ترجمۀ سعیده رامز

صدانو | یادداشت‌هایی از خانۀ مردگان

داستایفسکی چهار سال از عمرش را در تبعید به سیبری گذراند، در پی اتهام به فعالیت روشنفکری برای براندازی رژیم تزاری. این تجربهٔ وحشتناک بعدها به نوشتن «یادداشت‌هایی از خانۀ مردگان» انجامید؛ رمان برجسته‌ای که در آن آمیزه‌ای از وقایع، بحث‌های فلسفی و تجربۀ رنج‌های روانی، با ظرافتی کم‌نظیر، از چشم‌اندازِ در حال تحولِ یک زندانی متهم به قتل روایت می‌شود.

بخش‌هایی از «یادداشت‌هایی از خانۀ مردگان» را با صدای ویراستار ترجمهٔ فارسی آن، محسن صلاحی راد، در ‌قسمت ششم صدانو بشنوید.