۱۰٫۰۰۰ سال هنر | گروه نویسندگان فایدن | ترجمۀ نرگس انتخابی

صدانو | ده هزار سال هنر

ده هزار سال هنر

براک و پیکاسو به‌اتفاق جنبش کوبیسم را پایه‌گذاری کردند که بر شکستن و تخت‌کردن فرم‌ها استوار بود. «دوشیزگان آوینیون» دوران‌سازترین اثر کوبیستی است. آوینیون نام خیابانی است در بارسلون که روسپی‌خانه‌ی بدنامی در آن قرار دارد. موضوع «پرتغالی» نیز نوازنده‌ای است در یک پیاله‌فروشی. این اثر طلایه‌دار شیوه‌ی کاملاً نویی در خلق و درک هنر است.

«ده هزار سال هنر» راهنمایی مختصر است درباره‌ی کل تاریخ هنر. در این کتاب پانصد شاهکار هنری از فرهنگ‌های گوناگون به ترتیب تاریخی معرفی شده‌اند و این‌گونه مشخص می‌شود که در یک زمان خاص چه آثاری در نقاط مختلف جهان خلق شده‌اند. تنها در این کتاب است که تابلوی «جینِورا دِ بِنچی» اثر داوینچی را در کنار نقاشی آب‌مرکبی مربوط به سلسله‌ی مینگ می‌بینید، یا «دوشیزگانِ آوینیون» را در کنار نقابی ساخته‌شده در گابون.

‌قسمت پنجم صدانو را با صدای آزاد عندلیبی بشنوید.