درک یک پایان | جولین بارنز | ترجمهٔ حسن کامشاد

صدانو | درک يک پايان

تونی وبستر عادی‌بودن زندگی‌اش را پذيرفته: کار و بازنشستگی، ازدواج و طلاقی دوستانه. اما او هم مثل ما جوانی‌اش را درون خود نگه داشته و به سالمندی رسيده است. مهم‌ترين واقعۀ عمرش دوستی با ايدريئن تيزهوش و مستعد فاجعه است؛ مريد آلبر کامو. دفتر خاطرات همين دوست، که طبق وصيتنامه به تونی واگذار شده، او را برمی‌انگيزد تا زندگی خود را بازخوانی کند.
«درک يک پايان» برندۀ «بوکر» ۲۰۱۱ شد. رئيس هيئت داوران این جايزۀ ادبی در توصيف رمان گفت: «کتاب مايه‌های يک اثر کلاسيک انگليسی را دارد. اين داستانی است که با انسان قرن بيست‌و‌يکم سخن می‌گويد.»

‌قسمت هفتم صدانو را با کتابخوانیِ کاوه اکبری بشنوید.