صدانو، تاریخ ایران آکسفورد

صدانو | تاریخ ایران آکسفورد

تاریخ ایران آکسفورد

این هفته در صدانو روایتی از دورهٔ تیموریان را می‌شنویم از کتاب «تاريخ ايران آكسفورد»، که مجموعه‌‌مقالاتى است جامع دربارۀ سرگذشت تمدن ايرانى. نويسندگان کتاب، كه هر یک در حوزهٔ مطالعاتى مربوطه صاحب‌نظر هستند، بر پيوستگى‌هاى كلان اين تاريخ تأكيد مى‌كنند و همزمان به توصيف الگوهاى مهم تحول در دوره‌هاى مختلف مى‌پردازند.
هر فصل كتاب متمركز است بر يک عصر و مختصات سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى آن. بخش‌هاى ايران باستان نخستين تمدن‌هاى اين سرزمين را وصف مى‌كنند و به برآمدن امپراتورى‌ها مى‌رسند. بخش سده‌هاى ميانه به تاخت‌و‌تاز عرب مى‌پردازد و به نفوذ تركانِ آسياى میانه. بخش سوم با پايه‌گذارى حكومت صفوى آغاز و با تحليل تعارضات مدرن‌سازى در عهدهای قاجار و پهلوى و، سرانجام، انقلاب ۵۷ پى گرفته مى‌شود.

‌قسمت نهم صدانو را با کتابخوانیِ آرش خوبانی و آرزو رحمان‌پور بشنوید.