فصل دوم، اپیزود سوم | میهن ای میهن

میهن ای میهن

در سومین قسمت فصل دوم رادیو نو به مفهوم و تاریخ و بازتاب‌های واژهٔ «میهن» در زبان فارسی و تاریخ ایران پرداخته‌ایم. میهن چیست؟ میهن کجاست؟ میهن‌دوستی و مهر به میهن چه پیشینه و چه نقشی در زندگانیِ تاریخیِ ایران‌زاده‌ها داشته است؟ پژواکِ میهن در رادیو نو مهیای شنیدن است.

□ نویسنده: رضا فرخ‌فال | مدیر هنری و گوینده: نگین کیانفر | صداگذار: حامد کیان | تهیه‌کننده: نشرنو