اپیزود پنجم | غریق زلالیِ آب‌های جهان

غریق زلالیِ آب‌های جهان

غریق زلالیِ آب‌های جهان

بیست‌ویکم آذرماه زادروز احمد شاملوست؛ یکی از مهم‌ترین چهره‌های فرهنگ معاصر ایران. در اپیزود پنجم «رادیو نو» دربارهٔ احمد شاملو و آثارش نوشته‌ایم و خوانده‌ایم. از شعرها، از خاطراتی که به شعرها و آثار و افکارش شکل داد تا تأثیری که بر هم‌نسلان و نسل‌های پس از خود گذاشت. از نخستین دیدارش با آیدا تا صاعقه‌ای که بر صنوبر حیاط خانه‌اش نشست. او اکنون شخصیت روایتی شده است که پایی در واقعیت دارد پایی در خیال. شخصیتی در آستانهٔ تاریخ و داوری.

□ نویسنده: زهرا خانلو | نسخه‌پرداز: علیرضا آبیز | مدیر هنری و گوینده: نگین کیانفر | معرفی کتاب: آزاد عندلیبی | صداگذار: حامد کیان | تهیه‌کننده: نشرنو