اپیزود ششم | باد بی‌نیازی خداوند

باد بی‌نیازی خداوند

باد بی‌نیازی خداوند

طاعون کِی از شهر خواهد رفت؟
مگر می‌شود داستان یک تنهایی و بی‌پناهی عمیق را در چند صفحه باز گفت؟ مگر می‌شود چیزی نوشت وقتی حتی نمی‌توان حرف زد؟ مگر می‌توان به وضعیتی چشم دوخت که در آن، حتی کسی هم که مرگ با بیماری در تقدیرش نوشته نشده ترجیح می‌دهد به زندگی‌اش پایان ببخشد؟ او هرچه می‌خواند و هرچه فکر می‌کند و هرچه قدم می‌زند، به جایی نمی‌رسد…
پس طاعون کِی از شهر خواهد رفت و قرنطینه به پایان خواهید رسید؟
نویسنده در خواب‌هایی غرق می‌شود تا شاید پاسخ را بیابد. در این اپیزود خواب‌های تو در توی نویسنده را می‌شنوید.

□ نویسنده: علی شاهی | مدیر هنری و گوینده: نگین کیانفر | صداگذار: حامد کیان | معرفی کتاب: آزاد عندلیبی | تهیه‌کننده: نشرنو