تصویر نو | قسمت اول

تصویر نو

 

گابریل گارسیا مارکز، که پیوسته سیاست از مضامین آثارش بوده، با سیاست‌مداران متعددی ‌ــ‌از جمله، عمر توریخوس، سالوادور آلنده، فرانسوا میتران، و بیل کلینتون، رؤسای جمهور پاناما، شیلی، فرانسه، و آمریکا‌ــ ارتباط و آشنایی نزدیک داشت. رفاقت او با فیدل کاسترو، رهبر و رئیس جمهور کوبا، اما چیزی فراتر از ارتباط و آشنایی‌اش با هر سیاست‌مدار دیگری بود.

در این ویدئو، که برشی کوتاه از مستندی دربارۀ زندگی خصوصی کاسترو است، مارکز ادعا می‌کند که دوستِ او فیدل، کتاب‌خوانی حرفه‌ای و ویراستاری دقیق بوده است.