تلفن دایرهٔ بررسی اثر نشرنو

۸۸۷۴۵۰۰۲- ۰۲۱ || داخلی ۱۰۷

آدرس پستی نشرنو

تهران، خیابان میرعماد [بین خیابان مطهری و بهشتی]، کوچهٔ سیزدهم، شمارهٔ ۱۳، کد پستی: ۱۵۸۷۷۷۷۱۱۳

لازم است که
  • در مورد تألیف، کل اثر
  • در مورد ترجمه، کل متن اصلی + ترجمهٔ ۲۵٪ از اثر

را در قالب فایل PDF ایمیل کنید. اگر متن‌تان دستنویس است نسخه‌ای از آن را پست کنید.

  • نشرنو در زمینهٔ داستان و شعر فارسی پذیرش اثر ندارد.
  • شرط لازم ـــ ولی نه کافی ـــ برای پذیرش متن نهایی ترجمه کامل‌بودن و دقیق‌بودن آن است. معیار دقت طبیعتاً وابسته است به نوع اثر (ادبی، فلسفی، علمی، تاریخی)؛ اما، در هر صورت، اقتباس و ترجمهٔ آزاد و ترجمه‌-تألیف پذیرفته نمی‌شود.
  • بررسی با این فرض انجام می‌شود که اثر تا پایان اعلام نظر نشرنو، تحت بررسی انتشارات دیگری نیست.
  • مدت‌زمان معمول بررسی آثار در نشرنو ۳ تا ۶ هفتهٔ کاری است.
  • تصمیم‌گیری در مورد افزوده‌های توضیحی-تفسیری مترجم (مقدمه و ضمائم و پانویس‌‌ها و افزوده‌های داخل متن) از حقوق و اختیارات‌ نشرنو است. همچون اصلی با عمومیت بسیار: درصد بسیار بزرگی از ترجمه‌های منتشرشده فاقد چنان افزوده‌هایی خواهند بود. در مواردی ـــ‌‌ که همگی باید به تأیید نشرنو برسند‌ ـــ مترجم می‌تواند یادداشتی کوتاه در معرفی اثر و شرح شیوهٔ ترجمه بنویسد؛ حجم این یادداشت بیش از دو درصد حجم متن‌ اصلی نخواهد بود.
  • کثرت آثار پیشنهادی شاید باعث شود که نتوانیم دلایل رد آثار را توضیح دهیم.