زیبا‌یی‌شناسیِ نازیبایِ انسان

زیبا‌یی‌شناسیِ نازیبایِ انسان گرت هوفمان متولد سال ۱۹۳۱ میلادی در لیمباخ است و در سال ۱۹۹۳ در اردینگ درگذشت. هوفمان در سال ۱۹۴۸ به لایپزیک نقل‌مکان کرد و آنجا در مدرسۀ زبان، زبان‌های انگلیسی و روسی را آموخت

ادامه ›

دنیای آشنای سنتها در…

دنیای آشنای سنتها در آستانۀ جهان ناشناخته مدرن با آن که پس از گونتر گراس، گرت هوفمان دومین نویسنده‌ی آلمانی‌زبانی است که کتاب‌هایش به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند، اما برای مخاطب فارسی‌زبان همچنان ناشناخته است. نویسنده‌ای صاحب سبک

ادامه ›