زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم

زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم آیا کنفرانس صلح پاریس، زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم بود؟ جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ به پایان رسید و بی‌شمار تلفات جانی و مالی برای بسیاری از کشورهای اروپایی درگیر در جنگ برجای گذاشت،

ادامه ›

حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت جنگ بزرگ یا جنگ اول یا «جنگی برای پایان‌دادن به همۀ‌ جنگ‌ها»، منجر به فروپاشی امپراتوری‌های بزرگ و ظهور کشورهای جدید و ترسیم دوبارۀ مرزهای دنیای مدرن انجامید و بذرهای جنگ دوم جهانی و فجایع

ادامه ›