تخیلات جدی

تخیلات جدی داستان‌های علمی-تخیلی همواره «داستان» بوده‌اند چرا که همیشه داستان‌نویسان آنها را نوشته‌اند. در این داستان‌ها تخیل نقش اصلی را بازی می‌کند و اطلاعات علمی برای پشتیبانی پرواز تخیل به کار می‌رود. اما چه می‌شود اگر یک

ادامه ›