در جستجوی معنای…

در جستجوی معنای از دست رفته در میان این حجم عظیم رنج و درد «معنای واقعی زندگی» چیست؟ بکت دربارهٔ قانون پایستگی رنج می‌گوید: «مقدار رنج در جهان ثابت است. در واقع رنج بشر یک چاه است با

ادامه ›

پراگ مقدس

پراگ مقدس «نه فرشته، نه قدیس» رمانی چندصدایی‌ست که با محوریت زندگی کریستینا، دندانپزشک افسردۀ میانسال، در پراگ و در واپسین سال‌های قرن بیستم روایت می‌شود. کریستینا راوی اصلی داستان است. ما زمانی به زندگی او پا می‌گذاریم

ادامه ›