چریک پیر

چریک پیر رژیس دبره مشهور به چریک پیر در پاریس متولد شد و در دانشگاه اکول نرمال سوپریور تحصیل کرد. او مدتی نیز در دانشگاه هاوانا فلسفه تدریس می‌کرد. پس از آنکه چه‌گوارا با هدف گسترش انقلاب سوسیالیستی

ادامه ›