گفتگو با مهدی خسروانی

گفتگوی زنده با مؤلفان و مترجمان مهمان هشتم «لایو نو»: مهدی خسروانی مجری: ندا نوری مهدی خسروانی دانش‌آموختۀ کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد منطق از دانشگاه تربیت مدرس است و مترجم آثار فلسفی، با تمرکز

بشنوید ›