فیزیک دلچسب می‌شود

فیزیک دلچسب می‌شود به سراغ هرکدام از ایرانیان فرهیخته و تحصیل‌کردۀ دیپلمه که برویم، یکی از شکایت‌های رایجشان نالیدن از فیزیک و ریاضیات دوران دبیرستان است؛ می‌نالند که آن‌همه فیزیک جدید و حساب دیفرانسیل و انتگرال خوانده‌اند اما

ادامه ›

مواجهه با معماهای کامران وفا

مواجهه با معماهای کامران وفا   کامران وفا، نویسندۀ ایرانی امریکایی این کتاب، متولد ۱۳۳۹ در تهران است و در مقام استاد ریاضی و فلسفۀ طبیعی دانشگاه هاروارد فعالیت می‌کند. او که در سال ۲۰۰۸ برندۀ مدال دیراک

ادامه ›