حکایت عبرت‌آموز مرد خسیس

حکایت عبرت‌آموز مرد خسیس در فرهنگ و ادبیات  تاجیک برایش جایگاهی یکه و ممتاز قائل شده‌اند، نه تنها به عنوان یکی از پیشگامان ادبیات نوین فارسی تاجیکی قرن بیستم که او را به درستی بنیان گذار ادبیات نوین

ادامه ›