به سر عقل آمدن عقلانیت

به سرِ عقل آمدنِ عقلانیت

به سرِ عقل آمدنِ عقلانیت روایتی از «در ستایش عقل»   ۱. درآمد «در ستایش عقل» با زير عنوان «چرا دموکراسی وامدار عقلانیت است» اثر مایکل پاتریک لینچ (متولد ١٩٦٦ ميلادى)، استاد فلسفه‌ی دانشگاه کِنِتیکِت در آمريكا، به

ادامه ›