قدرت‌های جهان مطبوعات

قدرت‌های جهان مطبوعات اثر مارتین واکر با ترجمه‌ی محمد قائد ویلیام شرمن[2] –فرمانده نظامی در زمان جنگ‌های داخلی قرن نوزدهم امریکا- زمانی گفته بود اگر امکانش را داشت تک‌تک خبرنگاران دنیا را سربه‌نیست می‌کرد اگرچه یقین داشت خبرش

ادامه ›