فلسفه‌ای برای تلفن همراه

فلسفه‌ای برای تلفن همراه بلک‌بری برند تلفن همراه است. منظور از هملت نیز همان شخصیت مشهور نمایشنامۀ معروف شکسپیر است. اما اگر می‌خواهید بدانید که این دو چه ربطی به هم دارند، باید تا فصل هشتم کتاب صبر

ادامه ›