خوردن سوپ خفاش

خوردن سوپ خفاش همه در خوردن سوپ خفاش سهم داشتیم! در هیچ دوره‌ای از تاریخ جهان، یک بیماری به فرض همه‌گیری آن، چنین به دغدغه مشترک تمام مردم جهان بدل نشده بوده است. حتی در دوره‌هایی که طاعون

ادامه ›