آیین‌های عبور از اضطراب

آیین‌های عبور از اضطراب «دلشکستگان را التیام دهید.» عهد عتیق ـ اشعیای نبی کارکرد اساسی انواع رسوم عزاداری و آیین‌های سوگواری در جوامع و محیط‌های سنتی این است که گذر از ماتم را برای ساکنان مصیبت‌دیده سهل کرده

ادامه ›