گفت‌وگو با ماندانا فرهادیان

گفت‌وگو با ماندانا فرهادیان | حرف نو | قسمت سی‌‌وسوم

گفت‌وگو با ماندانا فرهادیان قسمت سی‌وسوم «حرفِ نو» منتشر شد. حرف‌ِ نو، مجله فرهنگی‌ـ‌تصویری «نشرنو»، در ماه دو بار و روزهای دوشنبه پخش می‌شود. قسمت سی‌وسوم از فصل نهم «حرف‌ِ نو» شامل چهار بخش و گفت‌وگو با ماندانا

ادامه ›

سبک‌شناسی فروید

سبک‌شناسی فروید حقیقت دارد که سبک‌شناختی زیگموند فروید برای خوانندۀ امروز اسباب زحمت و بدفهمی است. فروید به روشن‌نویسی و سلاست قلم شهره است، و هر آنکه بخش عمدۀ آثار او را خوانده باشد به‌سادگی درمی‌یابد که چرا

ادامه ›

درمانی بر یک درمان

درمانی بر یک درمان ویتگنشتاین هدف خود را از تأسیس فلسفه‌اش رویكرد درمانی در گستره فلسفه می‌خواند و از روی اتفاق كار فلسفی خود را با روانكاوی مقایسه می‌كند. او مشكل عمده فلسفه پیش از خود را كاربرد

ادامه ›