آیین‌های عبور از اضطراب

آیین‌های عبور از اضطراب «دلشکستگان را التیام دهید.» عهد عتیق ـ اشعیای نبی کارکرد اساسی انواع رسوم عزاداری و آیین‌های سوگواری در جوامع و محیط‌های سنتی این است که گذر از ماتم را برای ساکنان مصیبت‌دیده سهل کرده

ادامه ›

به دست آوردن؛ از دست دادن

به دست آوردن؛ از دست دادن باور نمی‌کنم؛ اندوهی چنین عمیق را… انگار خاکستری شده‌ام. پلک هایم سنگین است، فکر کنم دارد گریه ام می گیرد. گاه آرامم، گاه بی‌قرار. بااحساس گناه، خشم و نفرت؛ چرا با من

ادامه ›