پایان یک رؤیا

پایان یک رؤیا   «پیش از ما آلمان در خواب بود با ما به حرکت درمی‌آید با ما پیش می‌رود در پایان حق پیروز خواهد شد و ما برحقیم.» این جملات را آدولف هیتلر در یکی از سخنرانی‌هایش،

ادامه ›