تکامل فرایندی شگفت‌انگیز

تکامل فرایندی شگفت‌انگیز و همیشه در تغییر تکامل فرایندی شگفت‌انگیز و همیشه در تغییر است. تکامل نشان می‌دهد که ما انسان‌ها چه نسبتی با تمام جانداران دیگر داریم، نه فقط با انسان‌ریخت‌ها و میمون‌ها، بلکه با گربه‌ها، سگ‌ها،

ادامه ›